X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

                                                                               

دانشمندان روسی به این نتیجه رسیده اند که سوسک های حمام که به وسیله ی ماهواره ی روسیه...................

                                                                                             

دانشمندان روسی به این نتیجه رسیده اند که سوسک های حمام که به وسیله ی ماهواره ی روسیه در فضا به دنیا می آیند سریع تر رشد می کنند و از هم نوعان زمینی خود نیز مقاوم تر و سر سخت تر هستند.یک گروه تحقیقاتی این سوسک ها را از اول متولد شدن مورد آزمایش قرار دادند و دریافتند که دست ها و پا های سوسک ها ی فضایی سریع تر رشد میکند. 

یکی از دانشمندان میگوید:علاوه بر این رشد سریع ما دریافتیم که این موجودات سریع تر از سوسک ها ی زمینی میدوند و پر انرژی تر و مقاوم تر از آن ها نیز هستند. 

سوسک ها نیز مثل سایر حشرات میتوانند پس از یک بار بارداری چندین بار زایمان کنند و سوسک هایی که در طول پرواز بیوماهواره ی روسیه بار دار شدند تا کنون گروه دوم و سوم نوزادان خود را نیز به دنیا آورده اند و در تمام این مدت مورد مطالعه و آزمایش قرار داشته اند.