X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

                                                                                                   بیشتر خواب ها ی کسانی که در کودکی فیلم های سیاه و سفید تماشا میکردند به همین رنگ است.................                      

                                               

بیشتر خواب ها ی کسانی که در کودکی فیلم ها ی سیاه و سفید تماشا میکردند به همین رنگ است. 

در مقاله ای که روان شناسان انگلیسی درباره ی احتمال دیدن خواب های رنگی در قرن بیستم  منتشر کرده اند آمده است کسانی که از سال ها ی هزار و نهصد و پانزده تا هزار و نهصد و پنجاه تلویزیون تماشا می کردند یا به سینما میرفته اند؛بیشتر خواب ها ی سیاه و سفید می بینند اما کسانی که از سال هزار و نهصد و شصت به بعد فیلم های سینمایی یا تلویزیونی دیده اند بیشتر خواب ها ی رنگی می بینند. 

دانشمندان با آزمایش روی شصت داوطلب که نیمی از آن ها زیر بیست و پنج سال و نیمی دیگر از آن ها بالای پنجاه پنج سال سن داشتند از آن ها خواستند درباره ی فیلم هایی که در کودکی دیده اند توضیح دهند و به رنگ ها ی آن اشاره کنند. 

این تحقیق نشان داد که تنها چهار و چهار دهم درصد خواب هایی که جوان تر ها دیده اند سیاه و سفید بوده در حالی که مسن تر ها خیلی بیشتر از آن ها خواب های غیر رنگی دیده اند . 

نتایج این تحقیقات نشان میدهد که رنگ فیلم هایی که انسان در دوران کودکی دیده با روان وی تاثیر مستقیمی دارد.